Publicerad av Åke Bergholm den 09 May 2023
Samling med matsäckskorgarna efter röjningen vid Friseboda
 
Kivik Rotaryklubb har som årligt projekt att en dag om året hjälpa Stiftelsen Skånska Landskap med att rensa bort den oönskade föryngringen och därmed bromsa igenväxningen. Tisdagen den 9 maj samlades klubben vid stranden i Friseboda.
 
 
Sandstäpperna på Österlen växer igen. De bildades under århundranden av hårt bete och slitage från tamboskap på marker med svårvittrad sand som inte heller håller vatten. Vi har här nu fått en flora och fauna av främst insekter som är unik för Sverige. Dofter från sandnejlika och backtimjan, vårens blommande backsippor, unika bin och fältpiplärka. Sandstäpperna växer sakta igen med triviala gräsarter då vi slutat med intensivt bete, fått ett ökat kvävenedfall och planterat skyddskogar av tall för att förhindra sandflykt. Men vi kan bromsa utvecklingen bl.a. genom att rensa bort den naturliga föryngringen av tall som kommer från den planterade tallskogen.
Förra året rensade klubben mellan Vitemölla upp mot Haväng. I år genomfördes röjningen på ett område vid Friseboda,  mådde gott i solen och avslutade dagens värv med en enkel och mättande måltid i det fria.