Publicerad av Åke Bergholm den 30 Aug 2023
Jan Nilsson och Kivik Rotaryklubbs president Charlotte Johansson
 
Jan Nilsson, föregående års president i Lions Simrishamn, boende i Kivik, berättade vid Kivik Rotaryklubbs möte den 29 augusti 2023 om Lions Clubs organisation och arbete, internationellt och lokalt.
Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation med 1,4 miljoner medlemmar fördelat på mer än 46 000 klubbar, som hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt. Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov. Ett av Lions syften är att aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art. Medicinsk forskning inom exempelvis cancer och barndiabetes, synvård, ungdomsfrågor mot droger, är exempel på några områden som Lions stöder genom insamlade medel. Lions Club bedriver insamlingsverksamhet såväl lokalt, nationellt som internationellt. Sveriges Lions motto lyder ” För samhällsansvar och livskvalité”.
Den lokala insamlingsverksamheten i Simrishamn bedrivs genom ett antal aktivitetskommittéer. Medlemmarna, f.n. 33 stycken, ingår alla i en eller flera kommittéer och träffas inom ramen för dessa för att förbereda den aktuella aktiviteten. Detta arbete kan t.ex. innebära framtagning och tillverkning av skyltar och annat reklammaterial, trycksaker och lotterivinster eller att förhandla överenskommelser med sponsorer och leverantörer. När aktiviteten sedan genomförs engageras alla medlemmar för att delta på många olika sätt.