Publicerad av Åke Bergholm den 14 Jun 2023
 
Ulla Rosander, dietist med en fil.lic. i cell- och molekylärbiolog var kvällens föredragshållare i Kivik Rotaryklubb tisdagen den 13 juni 2023. 
    Ulla har varit verksam vid Högskolan Kristianstad där hon under många år undervisat och forskat inom ämnet näringsfysiologi. Ullas bok "Miljö, mat och hälsa: Ur ett hållbarhetsperspektiv" gavs ut 2022.
    Under rubriken ”Miljö och mat, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion” startade Ulla vår resa, från massutdöenden under 450 miljoner år, där mer än 75 procent av alla växt- och djurarter försvinner p.g.a. bland annat kontinentaldrift, meteoritnedslag, intensiv vulkanisk aktivitet samt tillväxten av skogar och plankton, via dagens forskning som visar att befolkningen i världen ökar med cirka 1.3 miljoner individer/vecka – samtidigt som tillgången på jordbruksmark minskar. I Sverige försvinner cirka 3 fotbollsplaner jordbruksmark/dag till frågor som: Var ska vi ha jordbruk? Var ska vi bygga hus och industrier? Var ska vatten, kväve och fosfor komma ifrån? Hur långt ska livsmedel transporteras? Hur säkrar vi biologisk mångfald?