Publicerad av Åke Bergholm den 03 Apr 2024
Kivik Rotaryklubbs president Charlotte Johansson och Rebecka Hedén-Judt
 
Komminister Rebecka Hedén-Judt som har varit präst i två år och tjänstgjort i Kiviks församling i drygt ett år var gäst vid Kivik Rotaryklubbs möte den 2 april 2024 - där temat var Kyrkan- en prunkande trädgård.
Rebecka berättade om sin trygga uppväxt i Örkelljunga där hon gick i en kristen ekumenisk skola som var som ett andra hem. Hon läste senare statsvetenskap i Göteborg, teologi i Lund och språk i Uppsala. Rebecka har varit förtroendevald inom Svenska kyrkan i Malmö under 8 år, har arbetat med utbildning för församlingar i Lunds stift och varit lärare på konfirmandläger. Hon kom så småningom till insikt om att hon ville bli präst och har nu sökt sig till Kiviks församling för att hon föredrar den lilla församlingen framför de stora pastoraten.
Rebecka framhöll vikten av att vara personlig och att samtidigt värna om kyrkans traditioner och riter i samband med olika skeenden i livet – dop, bröllop och begravning.  Hon liknade kyrkans verksamhet vid en prunkande trädgård där det finns behov av olika insatser för olika individer med varierande behov. Den största utmaningen för kyrkan är inte sekulariseringen utan att vi slutar att vara personliga, kyrkan måste vara levande och inte bara en lära.  Bokstaven dödar, anden ger liv!