Publicerad av Åke Bergholm den 19 Apr 2023
 
Stefan Lamme och Ewa Carnbrand
överlämnar checken till Charlotte Engel
 
Kivik Rotaryklubb vill medverka till ökad livskvalitet för äldre och samlade i samband med Äppelmarknaden 2022 ihop medel för att stödja verksamheten Samariterhemmet Diakoni Samtalsmottagningen för Äldre, Österlen. Verksamhetschef Charlotte Engel tog vid klubbmötet på tisdagskvällen den 18 april 2023 emot en check på 10 000 kronor och tackade för det varma engagemanget och penninggåvan.
 
 
 
Från starten i september 2021 och fram till april 2023 har 650 samtal genomförts fördelat på 129 konfidenter varav 20 % män. Åldrar mellan 60-91 år. Majoriteten är kvinnor med svag ekonomi.
Fokus i samtalen har bl a varit; Relationer – ofta till vuxna barn. Våld i nära relation. Egen eller anhörigs sjukdom. Rädslan för döden – mättnad på livet. Barndomstrauman som väcks till liv. Skam och skuld, t ex för att inte orka vårda sin partner hemma. Beroendeproblematik, depression, ångest, PTSD.
Vid utvärderingarna berättar konfidenterna bl a om en förhöjd självkänsla, minskad känsla av skuld och skam, ökad hopp och framtidstro och en insikt om att inte vara ensam med sina frågor och svårigheter samt tryggheten att få möta en psykoterapeut som var i deras egen ålder, ”att jag får tala om vad jag känner utan att skämmas för äldreproblem!”
Kivik Rotaryklubbs Anders Alfe visade en film där han intervjuade samtalsmottagningens leg. psykoterapeuter. Terapeuterna beskriver en för dem unik erfarenhet i att möta konfidenter i sin egen ålder i terapeutiska samtal, igenkänningen, närheten i gemensamma erfarenheter. T ex att arbeta med avslutet i sitt liv, kanske i samband med en långt framskriden cancer – eller ”att möta de äldres isande ensamhet”.