Publicerad av Åke Bergholm
 
Vid klubbmötet på Brösarps Gästis tisdagen den 14 mars 2023 berättade Erik Bengtsson, VD för Karlsfälts Gård där han är 4:e generationens förvaltare – dessutom på Sveriges första bofasta lantbruk! - om verksamheten ur ett lokal- och omvärldsperspektiv.
 
Affärsidén lyder; toppkvalitativa lantbruksprodukter, växtodling, djurhållning och grön energi. Företaget ska ha den bästa råvaran, den främsta etiken och vara en ”trusted advicer”. Erik konstaterar att ”lantbruk är väldigt roligt. "Jag lever hela tiden i mina drömmar!” Mantrat är ”Djur, natur och människor i symbios”, vi äger inte jorden – vi förvaltar den till våra barn.
Erik hade med sig burkar med Farmor Birgits Honung, där en tesked honung är resultatet av 11 000 flygfärder!