Det är nu femte veckan för våra jeepdoktorer i Kenya. Regnet har nästan upphört, vägarna är bättre men arbetet är intensivt.
 
Sture Nyholm berättar:
För mig var vecka 5 rätt aktiv med sammanlagt 167 patientbesök i de olika mobila klinikerna. Vägarna har förbättrats tack vare att vi nu endast haft kortare och sporadiska regnskurar.
 
Jag har sett flera intressanta patientfall bla med en 8 årig flicka med hyperthyreos {överfunktion av sköldkörteln) samt rätt så påtaglig exophtalamus ( utstående ögon). Hemma skulle vi radiojod behandla men här erbjuds i första hand tablettbehandling som dämpar symptom som hjärtklappning men i slutändan torde nog förstnämnda behandling dvs bestrålning bli aktuell.
 
Patientjournal med symptom, medicinsk status, diagnos och behandling.
 
Igår åkte vi upp i bergen till kliniken Salama där vi endast såg 11 patienter men på återvägen gjorde vi ett stopp i en KAG kyrka (Kenya Assemblies Of God). Det är en kyrka där vår chaufför Tom faktiskt är andre pastor och vi hade överenskommit om en ögonklinik på eftermiddagen i denna kyrka. Vi hann med att före mörkrets inbrott se och behandla 63 ögonpatienter. Av desssa fick 45 st glasögon, främst läsglasögon, donerade av en Rotaryklubb i Karleby, Finland.
 
Vi såg bla en flicka med ytterst svår allergisk bindhinneinflammation mef sk conjunctival överväxt på hornhinnan samt en annan flicka som haft en olycka där regnbågshinnan skadats och slitits loss från dess bas. Förstnämnda flicka fick adekvat steroid behandling även i tablettform medan den andras öga tyvärr inte gick i detta skede att åtgärda. Hon uppmanades vara extra aktsam med sitt kvarstående högra öga.
 
Vi är nöjda med vår insats och tror att även vår sista vecka kommer att bjuda på många fina patientkontakter.
 
Tack för ert fina stöd i vårt arbete.