Publicerad av PO Johansson den 09 Apr 2024
 
President Charlotte Johansson och
föredragshållaren Marianne Gunve.
 
Marianne E. Gunve berättade under rubriken ”Det är aldrig för sent att skaffa en ny karriär” om resan från ”en ganska flummig student” vars fokus under många år var att se och uppleva världen till insikten att hon som ”väldigt teatralisk person till sättet” passade alldeles utmärkt som lärare – katedern och dess område blev scenen.
Nyfikenheten och vetgirigheten möjliggjorde specialisering inom många områden i läraryrket, Marianne framhåller ”det livslånga lärandet” och ”Anti-Jante-Lagen”.
 
Marianne beskriver sig som en ”late bloomer” och debuterade år 2018 med första boken i klassdramat ”Fina Flickor”, där ytterligare 2 romaner publicerats. Fler romaner och även lyrik utlovas, som Marianne avslutade föredraget ”Jag kör tills jag stupar!”