Publicerad av Åke Bergholm
Checköverlämning till Rotary Doctors!
Vid en högtidlig och festlig ceremoni tisdagen den 17 maj i Stenhusets festsal i Tomelilla samlades tre Rotary-klubbar i Sydöstra Skåne för att avsluta sitt gemensamma projekt med en insamling till Rotary Doctors.
I december 2018 bestämde sig de tre Rotaryklubbarna i Kivik, Tomelilla och S:t Petri i Ystad för att driva ett projekt tillsammans för att samla in pengar till en Jeep till Rotary Doctors verksamhet i Kenya. Klubbarna har sedan dess engagerat sig i olika verksamheter för att få in pengar till Jeepen som nu också överlämnats på plats och är i fullt bruk. I totalsumman ingår också ett bidrog från Simrishamns Rotaryklubb med 15 000 kr som samlades in vid en välgörenhetsmiddag.
På tisdagskvällen den 17 maj var det dags för avslutning av projektet och att överlämna pengarna till Rotary Doctors. På plats i Tomelilla fanns representanter för de tre klubbarna som överlämnade en check på totalt 323 335 kr till Rotary Doctors generalsekreterare Karin Håkansson.
Vid ceremonin tilldelades Kivik Rotaryklubbs Madeleine Stockwell och Bitte Muller-Hansen Rotary Doctors Fellow för sina insatser.
 
Kenneth Holmlund (t.v.) och Kjell Persson från Tomelilla Rotaryklubb överlämnar checken till Karin Håkansson