Publicerad av Åke Bergholm den 29 Mar 2023
 
Föredragshållare vid klubbmötet tisdagen den 28 mars 2023 var överstelöjtnant Tony Petersson, ansvarig övningsplanerare för armén, som informerade om Aurora 23 som genomförs mellan den 17/4 – 11/5 2023.
Med ett deltagarantal på över 26 000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och Försvarsmakten och militära enheter från ytterligare 14 länder är övningen en av de största i Sverige på många år. Även civila myndigheter kommer att delta i Aurora 23, en viktig del då det civila och det militära försvaret tillsammans måste fungera i händelse av att Sverige angrips.
Syftet med Aurora 23 är att höja Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp mot Sverige och att tillsammans med andra kunna bidra till stabilitet i närområdet. Försvarsmakten har skiftat fokus från internationella insatser till ett nationellt försvar, något som kommer att märkas tydligt under Aurora 23. En armébrigad består av runt 5 000 soldater och officerare.
Att styra enheter av den storleken har Försvarsmakten inte övat på under många år, men övningen bidrar till att höja Sveriges förmåga att försvara sig mot ett väpnat angrepp. Det krävs en brigad för att kunna slå tillbaka en kvalificerad fiende.
Under Aurora 23 kommer Myndighetsmeddelanden att sändas via SRP4.