Rotary är ett världsomspännande nätverk av engagerade, professionella personer med olika bakgrund, erfarenheter och kunskap. Medlemmarna träffas normalt en gång i veckan för att vidga sina vyer och göra goda insatser för samhället, både nära och längre bort. Vid dessa möten ges unika möjligheter att nätverka med människor i olika branscher, storlekar på företag, i offentlig och privat tjänst. Möten som är långsiktiga, varaktiga och kontinuerliga, vilket gör att medlemmarna kan bygga goda relationer över tid.
 
Medlemskapet i Rotary utgår från den lokala klubben. Där är man hemma och det är vanligtvis där man går på mötena. Men alla 1,2 miljoner medlemmar är alltid välkomna till någon av de andra 35000 Rotaryklubbar som finns i världen. I Sverige är vi omkring 23.000 medlemmar i drygt 500 klubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap. 
 
Många klubbar har lunchmöten, men det finns också klubbar som har frukost- eller kvällsmöten. Vid varje möte får man lyssna till ett aktuellt föredrag under 15–45 minuter, där man har god chans att få sina kunskaper om allt möjligt rejält uppdaterade.
 
Men Rotary är inte bara möten, mat och föredrag. Medlemsavgifter och speciellt insamlade medel går till olika välgörenhetsprojekt, både lokala för klubben och sådana som är gemensamma för hela Rotary. Ett exempel på det senare är projektet End Polio Now, som tillsammans med Gates Foundation verkar för att stoppa polion i världen. Idag är antalet poliofall minskat med 99,9%. Men End Polio Now kommer inte att sluta skapa förutsättningar för vaccinering förrän sjukdomen är totalt utrotad för gott.