Vid en spännande dragning i Brösarps Konsthall i anslutning till konstrundan 2018 lottades John Stockwells oljemålning ”Secret Shade” ut i närvaro av bland andra initivtagaren till lotteriet och gästgifvaren Anders Cederberg, IPDG Lars Bjurström, vår president Margareta Delfs Widell och konstnären  själv.
 
Redan tidigt började vi stötta verksamheten i Rotary Doctors. Bland annat har stora delar av över­skottet från vår medverkan på Äppelmarknaden i Kivik gått till till deras verksamhet. Under vårt tjugonde verksamhetsår fick vi en fantastisk donation, då konstnären och medlemmen i vår klubb, John Stockwell, donerade en oljemålning till förmån för Rotary Doctors.
 
Tavlan lottades ut inom Rotary och inbringade 114.000 kronor, som oavkortat gick till Rotary Doctors arbete i Kenya med att förbättra tillgången på ­hälso- och sjukvård för familjer som annars skulle vara utan sådan.