Besök från Japan 2016
 

Partnerklubb och RFE

 
Sedan lång tid tillbaka är vår klubb partnerklubb till RC Detmold Oerlinghausen. Under årens lopp har våra klubbar besökt varandra åtskilliga gånger. Vi har också haft ett ungdomsutbyte mellan klubbarna, då en ungdom från Oerlinghausen under en vecka har besökt vår klubb. Vi har även bjudit in ungdomar som läser tyska på högstadiet i Simrishamns och Tomelilla kommuner till en veckas besök i Tyskland. Detta samarbete har tyvärr upphört idag på grund av för litet intresse från de få svenska elever som läser tyska.
 
Deltagare i Rotary Friendship Exchange, RFE, har under många år besökt Österlen och flera klubbmedlemmar har varit engagerade som värdar för gästerna. De senaste åren har vi haft besök  från Los Angeles, New York, Houston och Taiwan. Gästvärdarna ges sedan möjlighet att deltaga i resor till de gästande länderna.
 
GSE eller Group Study Exchange är ett utbytesprogram för yrkesaktiva personer mellan 25 och 40 år. De får besöka företag och institutioner bland annat inom sin egen bransch. Eftersom de bor hos Rotaryfamiljer får de även tillfälle att lära sig mer om det svenska samhället. Detta program var tidigare 4 till 6 veckor, men har nu kortats ner. Vår klubb har tagit emot besökare från bland annat Japan, Brasilien och Italien.