Besök från Japan 2016
Club Locator och RFE

Alla Rotary medlemmar är välkomna att besöka Rotaryklubbar var som helst i världen.
Med hjälp av appen Club Locator kan man enkelt hitta alla Rotaryklubbar med information om tid och plats för nästa klubbmöte. Man kan också hitta den eller de Rotaryklubbar som finns i närheten av den plats man befinner sig på. Rotary Club Locator är ett fantastiskt hjälpmedel för att komma i kontakt med Rotaryklubbar runt om i världen.
 
Rotary Friendship Exchange är ett internationellt utbytesprogram för Rotary medlemmar.
Deltagare i Rotary Friendship Echange, RFE, har under många år besökt Österlen och flera klubbmedlemmar har varit engagerade som värdar för gästerna. De senaste åren har vi haft besök från Los Angeles, New York, Houston och Taiwan. Gästvärdarna ges sedan möjlighet att deltaga i resor till de gästande länderna.
 
RFE-utbytet har legat ner de senaste åren på grund av pandemin, men under 2023 planeras för besök från Argentina och USA. Hittills har utbytet skett med klubbar på andra kontinenter, men i framtiden kommer man även att ordna utbyten med Rotarydistrikt inom Europa.