President från 2 december 2018 är Bitte Müller-Hansen.