"Delaktighet och samarbete är mitt signum"
 
 
 
 
 
Jag vill börja med att tacka för förtroendet som ni har gett mig att leda Kiviks Rotaryklubb under verksamhetsåret 2023/2024. Det ska bli intressant, roligt och också spännande! Jag hoppas att vi tillsammans ska skapa ett innehållsrikt och meningsfullt Rotaryår. Jag kan inte åstadkomma särskilt mycket ensam, utan mitt signum är DELAKTIGHET OCH SAMARBETE. Tillsammans kan vi göra skillnad.
Anledningen till att jag har valt att vara medlem i Rotary är dels för att hjälpa till och bidra i världen men även göra insatser på det lokala planet. Jag vill få lära mig nya saker, utöka mitt kontaktnät, utbyta erfarenheter men jag vill också att vi ska ha roligt tillsammans vilket bidrar till en bättre folkhälsa. Det jag uppfattar som gemensamt för alla rotarianer är att vi vill mötas, utvecklas och ständigt vidga våra vyer samtidigt som vi vill göra goda insatser för samhället, både här hemma och längre bort.
Min intention är att alla medlemmar, gästande föredragshållare och övriga gäster ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade vid våra sammankomster. Det ska vara meningsfullt och givande att delta. Jag hoppas också att vi ska ha roligt tillsammans. Vi ska ha ett värdskap värt namnet!
Jag tycker det finns all anledning att fortsätta vårt startade projekt med att stödja ”Ökad livskvalitet för äldre på Österlen”. Med den yrkeserfarenhet jag har så är jag övertygad om att civilsamhällets och det lokala föreningslivets engagemang är nödvändigt i en framtid, för att säkra välfärden. Statens och kommunernas resurser kommer inte att vara tillräckliga. Vi måste hitta nya sätt! Den grupp som de närmaste årtiondena ökar mest är våra äldre, eller jag ska kanske säga; vi äldre. Vi behövs. Jag vet att en del i klubben tycker att vi inte har lyckats kommunicera på ett bra sätt vad vi vill med detta projekt men den utmaningen tror jag vi kan hantera. Efter att ha lyssnat till distriktsläkare Malin Häggström, Rotary Doctors, arbete i Kenya är jag också övertygad om vikten av att vi fortsätter stötta Rotary Doctors som gör en enastående insats. För närvarande ett projekt mot könsstympning på landsbygden i West Pokot i Kenya.
För att kunna leva upp till dessa intentioner skulle det förenkla om vi var några fler medlemmar. Det är inte en lätt uppgift att inspirera till ett medlemskap i Rotary, en utmaning vi delar med många andra klubbar. Jag tror att vi kan ha glädje av samarbete med våra grannklubbar i denna utmaning och har en ambition att utöka kontaktytorna med dessa. Sen är min fasta övertygelse att vi alla medlemmar behöver dra vårt strå till stacken för att värva nya medlemmar. Återigen det är inget jag eller styrelsen kan göra på egen hand utan här behövs allas delaktighet och engagemang.
Tack för er tid! Låt oss nu göra verksamhetsåret 2023/2024 till ett riktigt bra Rotaryår!
TACK!
Charlotte Johansson