Stipendieutdelning 2017/18 med de tre pristagarna Klara Almström, Sophiaskolan (uppsats), Elsa Karlsson, Rörums Skola (bild) samt Petronella Runwald Olsson, Sophiaskolan (uppsats) framför klubbens president Margareta Delfs Widell och stipendieansvarig Leif Richards samt jurymedlemmarna Hasse Karlsson och Inga-Lill Högberg.
 
Ett av rotaryårets roligaste program är utan tvekan utdelningen av klubbens skolstipendier. Att studera de unga kreatörernas förvånade miner när de tar del av juryns tolkning av deras verk är verkligen härligt. Inte minst när jurymedlemmen, konstnären Hasse Karlsson, med målande ord analyserar den vinnande tecknarens alster.
 
Det hela började hösten 2002 när klubben beslöt att instifta ett skolstipendium för att stimulera eleverna i 5:e och 6:e klass i Kivik, Brösarp, Rörum och S:t Olofs skolor i ämnet svenska. På senare år har det blivit ­Sophiaskolan i Rörum i stället för S:t Olof. Kravet har hela tiden varit att man skulle skriva utifrån ett givet ämne, bestämt av klubbens ansvarige. 2004 utvidgades tävlingen till att även omfatta bild.
 
En jury bestående av medlemmar från klubben, vid olika tillfällen förstärkt med externa auktoriteter som författarna Klas Östergren, Karin Brunk-Holmqvist, Inga-Lill Högberg och konstnären Hasse Karlsson, granskar verken och avkunnar en dom som berikar den vinnande elevens klass med en prissumma på 3.500 kronor. Vinnarna utses under januari månad och prisutdelningen till de lyckliga, ofta sekunderade av familj och lärare, sker vid ett ordinarie klubbmöte i slutet av samma månad.
 
2018/19 är ämnet Varför finns det inga glada laxar i Östersjön.