Kivik Rotaryklubb leds av en styrelse bestående av de funktioner som stipuleras i rotarys grundstadgar :
President, Föregående President, Sekreterare, Skattmästare, Inkommande president, Klubbmästare samt Programkommitténs ordförande .
 
Till styrelsens möten adjungerar styrelsen varannan månad klubbens övriga funktionärer.
 
Charlotta Johansson – president                 
 
Stefan Lamme – föregående president    
Ingela Thylin Hammar – sekreterare                        
Ewa Carnbrand – skattmästare 
Lars Bengtsson – klubbmästare                                     
Ingela Bröndel - programkommitténs ordförande