Kivik Rotaryklubb leds av en styrelse bestående av de funktioner som stipuleras i rotarys grundstadgar :
President, Föregående President, Sekreterare, Skattmästare, Inkommande president, Klubbmästare samt Programkommitténs ordförande .
 
Till styrelsens möten adjungerar styrelsen varannan månad klubbens övriga funktionärer.
 
Lars Bengtssonpresident              
 
Charlotte Johansson – föregående president    
 
Saknas – sekreterare                        
Ewa Carnbrand – skattmästare 
Sven Bladh – klubbmästare                   
                  
Inga Christensen - programkommitténs ordförande