Online Registration
23
aug
2022
Kivik
Brösarps Gästis

Sweden

Skånska Akademien har som sin uppgift att vårda, främja och utveckla det skånska kulturarvet med avsikt att stärka Skåne i omvärlden men också stärka bilden av omvärlden i Skåne. Dess motto är Kultur och humorMartin Martinsson är Director för denna ärevördiga församling. 

Martin Martinsson har varit ansvarig för Rikskonserter och var därefter  VD för Musik i Syd fram till september 2018. Hans avgörande betydelse för utvecklingen av det regionala musiklivet samt samarbetet i hela Öresundsområdet kan inte nog understrykas. Han är nu bl.a. engagerad i planeringen av ett nytt konserthus i Lund.