Anmälan online
  • Anmälan till detta evenemang är stängd.
21
mar
2023
Kivik
Brösarps Gästis
Brösarp,
Sweden

Kvällens föredragshållare Stefan Larsson är operativ ledare och koordinator för seriebrottslighet inom NOA (Polisens nationella operativa avdelning).

Denna avdelning leder Polismyndighetens operativa verksamhet och kan besluta om insatser och resursförstärkningar i hela landet i olika typer av verksamheter. Avdelningen svarar inom polismyndigheten som dess kontaktpunkt mot SäkerhetspolisenFörsvarsmakten och Försvarets radioanstalt.

Nationella operativa avdelningen utreder kulturarvsbrott, krigsbrott, artskyddsbrott (CITES-brott), immaterialrättsliga brott, penningtvätt och finansiering av terrorism samt korruptionsbrott.