28
mar
2023
Kivik
Brösarps Gästis
 Brösarp
Sweden

AURORA 23

Den senaste informationen innan kriget kommer till Skåne i slutet av april.

Försvarsövningen genomförs med 26000 personer i Sverige.

Nästan all svensk militär samt förband från 14 andra nationer deltar.  

Överstelöjtnant Tony Petersson är ansvarig övningsplanerare för armén

Foto: Mikael Persson / Kristianstadsbladet