Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
 
03
dec
2019
Kivik
Brösarps Gästis

Sweden

Vårt årsmöte har två bordlagda frågor; punkterna 9 och 10, val av styrelse, funktionärer och revisorer med suppleanter som vi ska välja nu.
Efter det informerar funktionärer om pågående projekt; jeepprojekt och projekt som en följd av klubbsamrådet i september.

Nu ligger Resultat- och balansräkning för 2018-2019 i "Medlemsområde" överst till höger på sidan, och där under "visa klubbdokument" och sedan under "årsmöteshandlingar 2019".