Publicerad av Åke Bergholm den 04 Oct 2023
Klubbens president Charlotte Johansson tackar Lars Mohlin
 
Lars Mohlin, chefredaktör för Ystads Allehanda sedan 11 år tillbaka, var föreläsare vid Kivik Rotaryklubbs möte tisdagen den 3 oktober 2023. Han kommer från kvällstidningsvärlden, där han både har arbetat som journalist och chef, bl.a. på Expressen och Kvällsposten. Men lokaltidningsjournalistiken är roligare, särskilt som det går bra för tidningen, säger Lars.
YA har funnits i 150 år och förhoppningen är, trots stora utmaningar från sociala medier, minskade annonsintäkter, minskat tidningsläsande hos unga människor, att tidningen ska finnas kvar i ytterligare 150 år. 
De flesta lokaltidningar tillkom under slutet av 1800-talet och nästan inga nya lokaltidningar har tillkommit därefter. Nu är fokus på digitala medier, särskilt för att nå läsare mellan 20 och 40, där tidningsläsandet är som minst. Papperstidningen har 13 000 läsare och den digitala upplagan 7000. Tidningens Facebook sida följs av 40 000 personer.
Österlenmagasinet, en gratistidning till alla hushåll, ges ut av samma företag som ger ut YA. Den tidningen ”lever” på annonsintäkter, något som blivit tuffare i de tider som vi upplever nu, när många näringsidkare minskar ner på eller helt avstår från att annonsera i tidningen. Att betala för att hamna högt i Googlesökningar är billigare och ger samma resultat som annons i tidningen.
Slutligen konstaterade  Lars att medelåldern på YAs läsare är närmare 70 än 60. I den åldern läser kvinnor gärna familjesidan och män sport, vilket resulterar i att bägge parter i en traditionell familj har något att läsa vid frukostbordet.