Posted on okt 10, 2017
Vid årsmötet 10 oktober valdes styrelse och funktionärer inför klubbens 21 verksamhetsår 1 juli 2018 till 30 juni 2019. Här finns hela listan.
President: Cerny Eriksson-Ståhl (vald vid årsmötet 16/17)
Vice president: Margareta Delfs Widell 
Tillträdande president: Erica Tofft
Sekreterare: Margareta Delfs Widell
Inkommande sekreterare: Åke Bergholm
Skattmästare: Lars-Gösta Nilsson
Klubbmästare: Bo Christensson
Ämbetsmän/-kvinnor
Programkommitté: Klas Hansson (ansvarig), Inga Christensson, Pelle Gemmel
IT-ansvarig, registeransvarig, närvarorapp: Mats Håkanson
Ungdomsutbyte: Ewa Carnbrand
Medlemsvård: Ewa Carnbrand
Funktionärer
PR/Informationsansvarig: Åke Bergholm
TRF: Göran Samuelsson
Internationell tjänst: Inga Christensen
Samhällsansvarig: Leif Richard
 
Övriga
Medlemsintroduktion: Leif Malmströmer
Gästvärdar: Mats Uppvik, Olle Widell, Pelle Gemmel
Medlemsrekrytering: Johan Holmgren, Peter Nilsson, Sven Bladh