Publicerad av Åke Berrgholm den 08 Nov 2023
Läkaren Katharina Ornstein gav råd om vaccinationer
 
Gästföreläsare vid Kivik Rotaryklubbs möte tisdagen den 7 november 2023 var infektionsläkaren Katharina Ornstein som informerade om det aktuella ämnet ”Vintervirus, säsong och vaccin”.
 
 
Sjukdomar som det finns vaccin mot är oftast smittsamma, för att de inte ska få spridning i samhället behöver en stor majoritet vara vaccinerade.
Covid-vaccination: Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är mellan 18 och 65, rekommenderas en dos uppdaterat vaccin. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser. 
Influensa är en virussjukdom som karaktäriseras av feber, hosta och ont i kroppen. Smittsamheten är mycket stor och vissa personer som blir smittade riskerar att bli allvarligt sjuka. Säsongsinfluensavaccin ges vanligen under oktober-december inför den kommande säsongen och innehåller de virusstammar som förväntas cirkulera baserat på WHO:s expertbedömning. Vid vaccination kommer skyddet efter cirka tio dagar och ger drygt 50 procent skydd mot insjuknande. För den som insjuknar trots vaccination minskar risken för svår sjukdom.