Publicerad av Åke Bergholm den 01 Nov 2023
President Charlotte Johansson med Cathrine Elmstedt, och Elsa Hallgrimsdottir Strandberg

 
Vid Kivik Rotaryklubbs möte tisdagen den 31 oktober 2023 var ämnet vad som händer en människa när minnet sviker. 
På plats fanns Leg. sjuksköterska Cathrine Elmstedt, och Elsa Hallgrimsdottir Strandberg, Leg. Hälso- och sjukvårdskurator som berättade om verksamheten på Minnesmottagningen, enheten för Kognitiv Medicin, Kristianstad, där teamet består av läkare, sjuksköterskor, sekreterare, arbetsterapeut och kurator.
Till Minnesmottagningen, en specialistenhet, kommer man för att utredas och behandlas för problem med den kognitiva förmågan, t ex svårigheter att minnas, att orientera sig, språkstörningar eller förändringar i personligheten.
Teamet ger på olika sätt stöd och råd till patient och närstående, t ex motiverande- stöd- och/eller krissamtal. De sociala sammanhangen och behoven styr insatserna, barnperspektivet är starkt.