Publicerad av Åke Bergholm den 21 Jun 2023

Malin Häggström med Kivik Rotaryklubbs Stefan Lamme
 
Malin Häggström, distriktsläkare vid Brösarps vårdcentral, och föreläsare vid Kivik Rotaryklubbs möte tisdagen den 20 juni 2023, har varit engagerad inom Rotary Doctors i Kenya under åtta års tid.
Initialt var hon med i Jeep-projektet i Kenya för att under senare tid ha arbetat inom Rotary Doctors i West Pokot i Kenya. Jeep-projektet innebar att man åkte ut i byarna och agerade minivårdcentral i princip under ett träd. Den Kenyanska organisationen Community Nursing Services (CNS) som Rotary Doctors arbetar tillsammans med, ville istället ha insatser på de statliga sjukhusen på landsbygden. Anledningen till det var att då finns det mycket större möjlighet att åstadkomma bestående förändring.
Malin fokuserade under sitt föredrag på arbetet i West Pokot som ligger i nordvästra Kenya. West Pokot har 300 000 invånare och centralort är Kacheliba. Det finns likheter mellan Kenya och Sverige på så sätt att befolkningen dras till kust och städer. Landsbygden är mer glesbefolkad vilket också innebär att utvecklingen inte har kommit lika långt och går väsentligt långsammare.
Befolkningen består av ett halvnomadiskt folkslag som ägnar sig åt boskapsskötsel. Befolkningen är fattig och har lägre utbildning än genomsnittsinvånaren. Förekomsten av barnäktenskap är hög och många flickor könsstympas. Det är det området i världen med mest omfattande könsstympning.
Rotarys team som består av två läkare, två sjuksköterskor, två nutritionister, två socialarbetare, en chaufför och en administratör har fokus på att minska könsstympning genom information om preventivmedel, barn- och mödrahälsovård och screening för undernäring.
Målet med projektet är att få alla flickor att gå i skolan, att flickorna själv ska få välja när de vill gifta sig och själv få bestämma över sin kropp och när och om man vill ha barn.
Projektet visar väldigt positiva resultat. Användandet av preventivmedel har ökat från noll till 40 procent. Tonårsgraviditeterna har minska från 32 till 15 procent och förekomsten av könsstympning är numera noll.
Ett givande föredrag där vi alla fick inblick i vilket meningsfullt projekt vi i Kivik Rotary är med och stöttar.