Publicerad av Åke Bergholm den 06 Jul 2023

Stefan Lamme lämnar över presidentskapet till Charlotte Johansson
 
Vid klubbmötet tisdagen den 4 juli 2023 på Svabesholms Kungsgård genomfördes presidentskiftet i Kivik Rotaryklubb då avgående president Stefan Lamme högtidligen överlämnade presidentkedjan till Charlotte Johansson, klubbens president 2023-2024. Charlotte höll därefter ett varmt entusiasmerande tal. (Se Presidentens sida).
 
Stefan Lamme hälsade klubbens medlemmar och kvällens gäster varmt välkomna. Stefan och Sven Brown berättade sedan kort om Kivik Rotaryklubbs start som charterklubb – Kivik Rotaryklubb firar ju 25 år i år! - och båda betonade glädjen över alla trevliga människor de träffat under åren, de möjligheter till nya nätverk som erbjudits och bredden och kvalitén på klubbens föredrag. Stefan konstaterade ”… säga vad man vill om nuvarande medlemsantal – men vi är fler medlemmar i dag än då klubben startade.
Stefan Lamme tackade styrelsen för deras idoga arbete under hans 1.5 år som president.