Publicerad av Åke Bergholm den 26 Jul 2023
 
Under några år har Anders Andersson och Jan Nilsson, SfHs Kustråd i Kivik, arbetat med att starta marina kolonilotter i vattnet bortom hamnen i Kivik. Det var ämnet vid Kivik Rotaryklubbs möte tisdagen den 25 juli 2023. Kivik Tång är en ideell förening med 70 medlemmar varav cirka 30 aktiva, som har hämtat sin inspiration från ett projekt i Danmark. Föreningen är del av ett Nordiskt samarbete.
 
Marina kolonilotter kan jämföras med en liten kryddträdgård eller med ett växthus, inte på land utan i vattnet – det finns 360 ätbara ätbara tångsorter i Sverige! Det som skördas ska odlas fram för att hushålla med havets resurser, inte tas från det vilt växande. Projektet Kivik Tång inleddes med ett test sommaren 2021 utanför hamnen i Kivik. En liten odling med blåstång och rörhinna skördades med gott resultat i september samma år. Förhoppningen är att projektet ska växa genom att via kurser, föreläsningar, och matlagning inspirera andra som bor och lever vid Hanöbukten att skapa egna marina kolonilotter. Kivik Tång anordnar temadagar för skolelever och har ett samarbete med Vuxenskolan i Simrishamn.
Kivik Tång tilldelades Simrishamns kommuns Hållbarhetspris 2023 med motiveringen: ”Projektet kombinerar lösningar på ett antal miljö- och klimatutmaningar i en innovativ anda med bas i lokalsamhället och allmängiltiga effekter.”
”Kan ålakusten även bli en tångkust? Kiviks Tång gör ett försök!”