Publicerad av Åke Bergholm den 28 Sep 2022

Kiviks Museum & Arkiv blickar framåt!


Kvällens president Ingela Bröndel välkomnade Dafvid Hermansson
 
 
Eldsjälen Dafvid Hermansson på Kiviks Museum & Arkiv gästade Kivik Rotaryklubbs möte på tisdagskvällen den 27 september. David bjöd mötesdeltagarna på en spännande och innehållsrik historieresa som ligger bakom framgångarna för verksamheten. Under David Hermanssons ledning har muséet skapat en stark plattform för en avancerad kulturarvsforskning. Muséet deltar i ett stort antal projekt, både lokalt, nationellt och internationellt. 
- Hur ser då framtiden ut för oss? undrade David Hermansson och besvarade själv frågan med att konstatera att Kiviks Museum fyller 132 år under 2022 och har en stabil grund att stå på. Inte minst med dagens 825 medlemmar där många deltar aktivt i arbetet med att stärka positionen.
-Vi behöver naturligtvis en stark och långsiktig basfinansiering för att kunna gå vidare, sade David Hermansson. Och en ny lokal där vi kan ta emot våra besökare under mer gynnsamma former än idag. Tyvärr har lokalfrågan hamnat i en kommunalpolitisk gryta som ännu inte fått någon lösning.