Publicerad av Åke Bergholm den 15 Feb 2023
 
Marianne Barner, med mångårig erfarenhet av arbete inom bl.a. IKEA-koncernen, var kvällens gästföreläsare tisdagen den 14 februari 2023 hos Kivik Rotaryklubb. På bilden tillsammans med klubbens president Stefan Lamme .
Marianne delgav mötesdeltagarna sina erfarenheter och reflektioner om hållbarhet och etiska överväganden med fokus på företagens ansvar. Marianne har särskilt engagerat sig i frågor som rör barnarbete och har varit ordförande för Plan International Sverige som medverkar till förbättrad utbildning för barn och unga. Några viktiga hållpunkter i det arbetet är bl a : Barnets bästa => Arbetstagarnas bästa => Det bästa för miljön, Ju fler utbildade kvinnor desto större möjlighet till förändring, Hjälp till självhjälp och stoltheten över att arbeta i ett företag som vågar göra "de svåra sakerna", att använda sin kraft och sina kunskaper, att vara katalysator till förändring.