Publicerad av Åke Bergholm den 15 Nov 2023

Annika Skoglund med president Charlotte Johansson
 
Den nya guvernören för distrikt 2390, Annika Skoglund, var kvällens gäst vid Kivik Rotaryklubbs möte tisdagen den 14 november 2023.
Annika sitter i styrelsen för Rotary Doctors i Sverige och har jobbat för dem i Kenya som käkkirurg. 
Som guvernör har hon valt som eget måtto: Från ord till handling. Även fyra fokusområden är en del av hennes åtagande som distriktsguvernör:
 
 
 
  1. "Vårt fredsbefrämjade arbete måste fortsätta. Det är viktigare än på länge, nu när det återigen är krig i vårt närområde i Europa. Ungdomsutbyten och RFE (Rotary Fellowship Exchange) är en del av det arbetet liksom vårt stöd till Rotarys Peace Centers.
  2. Mental Health är vår nya världspresidents hjärtefråga. Convention i Singapore om ett år kommer att handla mycket om just det. Själv har jag utsett en ny kommitté i distriktet som ska arbeta med Mental hälsa/ Psykisk ohälsa både inom och utanför Rotary.
  3. Projekt. Det är genom att delta i projekt som vi kan medverka till att göra världen lite bättre. Det pågår en rad stora och små projekt i vårt distrikt. Jag är stolt över dessa och hoppas att fler idéer kommer att utkristallisera sig under 2023 - 2024.
  4. Stöd till – och utveckling av klubbar ser jag som oerhört viktigt. Vi har flera kommittéer i distriktet som kommer att jobba med det – enskilt eller i samråd med varandra.
    Samarbete på alla nivåer i klubbar och distrikt är något jag verkligen vill uppmuntra."
    Annika avslutar med ett resonemang kring varför hon ser att Rotary är viktigt. Hon nämner arbetet med att göra insatser för människors hälsa, fredsbevarande insatser samt nätverkande. Väldigt viktigt är den sociala samvaron på veckomötena och att ha roligt.

  5.