Det är fjärde veckan för våra jeepdoktorer i Kenya. Regnet har upphört och arbetet i teamet fungerar bra. Läs Pers och Stures rapport här.
 
Denna vecka har regnet lyst med sin frånvaro och därmed har vägarna också blivit mer framkomliga!
 
Samarbetet med våra utmärkta team fungerar riktigt bra och sjukdomspanoramat känns allt mer bekant. Anmärkningsvärt få patienter med malaria trots allt regnande och det känns mycket tillfredställande att vi numera, tack vare vår lab.tekniker, faktiskt kan diagnosticera malaria. Därmed ingen överbehandling vilket var mycket vanligt tidigare.
 
Per som tillsammans med tolk på väg att behandla en liten flicka med feber 38,8
 
Denna vecka har vi också hunnit med  ett besök i en skola med ca 500 elever. Teamet informerade barnen  om vikten med god handhygien! Fantastiskt roligt att se hur en elev kallas fram inför hela skolan för att visa hur händerna skall tvättas! Något som vi verkligen borde ta efter.
 
Lab tekniker Selina tittar efter malaria i mikroskopet. El saknas. Ljuskälla en solljusdriven extra lampa samt liten spegel som riktar ljuset till mikroskopet!
 
Teamet arbetar också med ett sk latrin projekt  vilket resulterat i att samtliga skolor numera har fungerande toaletter! Alla barn avmaskas dessutom var 3:e månad. Resultatet är imponerande och det märks tydligt att hygienen är betydligt bättre jämfört få några år sedan
 
En mycket tapper pojke som för ca 2 månader sen fått kokande vatten över sig. För en vecka sedan mycket infekterat. Efter dagens sårrengöring ser der bra ut. Kommer varje vecka. All rengöring utan smärtstillning.
 
Tack för ert generösa stöd i detta tidvis så krävande arbete.
Per och Sture