Publicerad av Åke Bergholm den 23 Nov 2022
Ego-föredrag Per-Olof Johansson
Mötet i Kivik Rotaryklubb på tisdagskvällen den 22 november ägnades åt nye medlemmen Per-Olof Johanssons ego-föredrag.
 
 
Varför valde Du Rotary och Kivik Rotaryklubb?                                                                    
"Rotary är en förening som gör gott i världen och också erbjuder ett lärande genom de föredrag som hålls i det sammanhang som klubbmedlemmar med olika yrkesbakgrund skapar. En alldeles utmärkt kontext för mig".
 
På vilket sätt tänker Du Dig vara användbar för/ kunna bidra till klubbens verksamhet?
"Jag har utifrån mitt arbetsliv och mina språkkunskaper ett engagemang för internationellt arbete, men är också öppen för de behov föreningen har och ställer mitt kunnande och engagemang till dess förfogande."
 
Bakgrund
Trafikassistent (SAS), Lärare (Ty, En, Sv), Bitr rektor, Rektor, Områdeschef/Gychef, Grundskolechef, Förvaltningschef
 
Intressen
Styrketräning, fotografering, politik, konsthistoria