Hanna Cederberg började berätta lite historia om Gästis och hur allt började. Årtalet för det första Gästgivarestället i Brösarp skulle vara 1684.
Då var gästgivaregårdarna mer som skjutshåll, där man bytte hästar och vilade ut längs resvägen. Även postryttare kunde använda gästgivaregårdarna för nattvila.
Anders Cederberg tog över Gästis 1992, då det var i konkurs. Han började ganska snart att fräscha upp restaurangen och att arbeta efter devisen ” Alltid öppet”. 
Gästis har utvecklats successivt. Under 2010 kom första delen av det som blev det stora spa de har i dag. Enligt Hanna är det viktigt för kommersen. Rummen renoveras också successivt. Det finns nu 34 rum. Man tar ett par rum per år. Inget rum är helt likt något annat. Vidare nämnde Hanna om olika event i Brösarp, som gynnat Gästis. Det är då den årliga antikmässan på våren, den årliga moderna mässan på hösten. Man har också haft matmässa ett par somrar. 
Bland framtidsprojekten nämnde Hanna Bengtemölle gård, som man hoppas kunna utveckla till en spännande konferens och eventlokal för fester och bröllop.
Slutligen visade Hanna en arkitektbild med en framtidsvision där man bygger till en länga i norr så att Gästis blir en ”fyrlängad” gård enligt gamma skånsk sed.