Publicerad av Åke Berholm den 22 Mar 2023

Klubbens president Stefan Lamme tackar Stefan Larsson
 
Vid klubbmötet på Brösarps Gästis tisdagen den 21 mars 2023 berättade Stefan Larsson, operativt ansvarig vid Polisens nationella operativa avdelning (NOA) om sin vardag. Han gav en omfattande och skrämmande översikt över omfattningen av den kriminella ekonomin och hur mycket av våra välfärdssystem som urholkas av olika typer av bedrägerier. 
 
 
År 2022 beräknades dessa bedrägerier totalt uppgå till cirka 3 miljarder kronor.  Den typ av attacker där bedragaren försöker lura till sig sekretessbelagda uppgifter såsom inloggnings-uppgifter o.dyl. via telefon, s.k. vishing, uppgick till 620 miljoner kronor. 
 Sammanfattning av råd om man blir utsatt via telefonsamtal:
-Lägg på luren
-Logga inte in
-Lämna inte ut siffror
 Nationella operativa avdelningen utreder kulturarvsbrott, krigsbrott, artskyddsbrott, immaterialrättsliga brott, penningtvätt och finansiering av terrorism samt korruptionsbrott.