BARNKONVENTIONEN SOM LAG
Ewa Kristensson, tidigare lärare, rektor och förvaltningschef, arbetar nu som konsult i barnrättsfrågor för SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. 
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa.
Barnkonventionen som lag är fortfarande ny och därför svår att tillämpa.
Hela texten till barnkonventionen finns att läsa på unicef.se/barnkonventionen
Tänkvärda ord från Ewa:
Barn är varelser, inte blivelser. Barn ska få leva i nuet, inte i det som vi vill att de ska bli i framtiden.