Publicerad av Åke Bergholm den 31 Jan 2024


Kivik RKs president Charlotte Johansson tackar Gunilla Avidsson

Gunilla Arvidsson, Albo härads hembygdsförening, var föreläsare vid klubbmötet tisdagen den 30 januari 2024. Hon inledde med att berätta att som många andra hembygds-föreningar i Sverige, bildades Albo härads hembygdsförening på 1930-talet, närmare bestämt 1934 och firar i år 90-års- jubileum.

Föreningen förvaltar nio byggnader och får bidrag från Länsstyrelsen för detta. Det är kostsamt att underhålla dem, en underhållsplan på tre år görs upp så man kan prioritera mellan åren. Hembygdsföreningen har vissa egna medel som inkommer via donationer, särskilda anslag och viss egen försäljning.
Gunilla berättade om hembygdsdräkterna som varje härad har. Att varje härad endast har en och samma dräkt stämmer inte utan det finns flera olika varianter av dräkten. Det samma gäller häradets standar, som även det kan variera i design.
Gunilla avslutade sitt föredrag med att visa föreningens hemsida, som var mycket matnyttig vad gäller att visa protokoll från möten, olika aktiviteter samt programplaner för åren. Årets program är ännu inte helt klart. Programmet kommer att innehålla aktiviteter för barn, familj och äldre i allt från textilutställning och föredrag till ljusstöpning inför jul.