Kivik Rotaryklubb leds av en styrelse bestående av de funktioner som stipuleras i rotarys grundstadgar : Presidenten, Past President, Sekreterare, Skattmästare, Inkommande president och Klubbmästare samt enligt beslut i samband med nya stadgar, även programkommitténs ordförande . Till styrelsens möten adjungerar styrelsen varannan månad klubbens övriga funktionärer.
 
Bitte Müller-Hansen – president
Anders Alfe – vice president
Ingela Bröndel – sekreterare & inkommande president
Lars-Gösta Nilsson – skattmästare
Mats Beijer Olsson – klubbmästare
Pelle Gemmel - programkommitténs ordförande