Kivik Rotaryklubb leds av en styrelse bestående av de funktioner som stipuleras i rotarys grundstadgar :
President, Föregående President, Sekreterare, Skattmästare, Inkommande president, Klubbmästare samt Programkommitténs ordförande .
 
Till styrelsens möten adjungerar styrelsen varannan månad klubbens övriga funktionärer.
 
Ingela Bröndel– president
Bitte Müller-Hansen – föregående president
Kaj Grenrud – sekreterare
Ewa Carnbrand – skattmästare
Lars Bengtsson – klubbmästare
Pelle Gemmel - programkommitténs ordförande