Kivik Rotaryklubb leds av en styrelse bestående av de funktioner som stipuleras i rotarys grundstadgar :
President, Föregående President, Sekreterare, Skattmästare, Inkommande president, Klubbmästare samt Programkommitténs ordförande .
 
Till styrelsens möten adjungerar styrelsen varannan månad klubbens övriga funktionärer.
 
Stefan Lamme– president
Ingela Bröndel – föregående president
Ingela Thylin Hammar – sekreterare
Ewa Carnbrand – skattmästare
Lars Bengtsson – klubbmästare
Anita Berlin - programkommitténs ordförande